למה כדאי להשקיע היום בנדל”ן ברומניה

“רומניה, מדינה גדולה וותיקה במזרח יבשת אירופה, החברה במדינות גוש האירו, מהווה יעד פופולרי לתיירות וכן יעד אטרקטיבי ומומלץ ביותר להשקעות נדל”ן” כך אומר אורן קובי. זאת, לאור היותה מדינה מפותחת בעלת אוכלוסייה של מעל 20 מיליון תושבים, בה יש ביקוש רב בתחום הנדל”ן, מחירי הנכסים נמוכים, אחוז התשואה גבוה ושיטת המיסוי מעניקה ומתמרצת משקיעים זרים. המדובר ביעד השקעה בטוח באופן יחסי עבור אזרחים ישראליים, לאור מערכת היחסים הטובה בין הנהגות שתי המדינות, המעודדות השקעות נדל”ן של ישראלים ברומניה ופועלות יחד לשם הגברת הפיתוח הכלכלי.

רקע כללי

בין השנים 2008 ל-2013, כתוצאה מהמשבר הכלכלי החמור שפקד את ארה”ב ומדינות רבות אחרות ברחבי העולם, סבלה רומניה מירידות מחירים חדות במחירי הנדל”ן המקומי. למרות זאת, אורן קובי מדגיש כי מאמצים ניכרים ופעולות יזומות שהנהיגה הממשלה, הביאו לשיפור מהיר ומשמעותי במצב הכלכלי של המדינה בכלל ושל שוק הנדל”ן בפרט. לפיכך, החל מסוף שנת 2013 חלה התייצבות הדרגתית ומבוקרת בשוק ונרשמו עליות מחירים, מה שמיצב את רומניה כיעד מומלץ ומשתלם ביותר לבצע בו השקעות נדל”ן.

יתרונות עיקריים

יציבות וצמיחה כלכלית במדינה ובשוק הנדל”ן: רומניה חברה באיחוד האירופי משנת 2007 ומציגה בשנים האחרונות עלייה גבוהה בתוצר הלאומי הגולמי, התפתחות כלכלית בצריכה ובהשקעות נדל”ן, המגיעות לסכומי כסף גבוהים ביותר.

אחוז התשואה: באמצעות רכישה של נכסי נדל”ן מניבים להשקעה ברומניה ניתן לקבל תשואה מכובדת מאוד, בין 7 עד 12 אחוז, אשר גבוה בצורה ניכרת לעומת גובה התשואה בישראל, העומד על 3  עד 6 אחוזים, כאשר שוק הנדל”ן המקומי מתאפיין בתנודות חדות ומחירים יקרים ביותר.

שיטת המיסוי הנהוגה במדינה: המס עבור רכישת נדל”ן ברומניה הינו אפסי על פי אורן קובי, כאשר המס על מכירת נכסים הוא 3 אחוז מהסכום הכולל המופיע בהסכם המכר. הסכם למניעת תשלום כפל מס: ממשלות ישראל ורומניה חתמו על הסכם למניעת כפל מס, שנועד לספק הגנה למשקיעים ישראליים. כך, על פי הוראות ההסכם יכולים המשקיעים להזדכות על סכומי המיסים ששילמו ברומניה כדי שלא לשלם מס כפול בגין הכנסות נדל”ן בארץ.

Rate this post
נגישות