CNBC: חברה בברוקלין משכירה תמורת ביטקוין

אורן קובי מסביר כיצד תחום הנדל”ן והשכרת הדירות עושה צעד אל העתיד בזכות אימוץ האפשרות לשלם את שכר הדירה באמצעות המטבע הוירטואלי ביטקוין